Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW


W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie są ubezpieczeni w InterRisk
Polisa seria EDU-A/P numer 042911

UWAGA! Szkodę zgłaszamy po zakończeniu leczenia:

- telefonicznie pod nr. tel. 22 212 20 12
lub
- listownie (druki zgłoszenia szkody pobieramy z sekretariatu szkoły)

Powrót